کتابخانه موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

دسترسی به عناوین کتب،مجلات و دیگر منابع علمی و امور پژوهشی

پایایی و روایی در تحقیقات علمی چیست؟هیچ سنجشی بی خطا نیست. هر قدر هم که ابزار سنجش ما دقیق و هر قدر تلاش ما برای مشاهده دقیق باشد باز همواره سنجش آمیخته با خطاست. هر نوع سنجشی شامل درجه ای از خطاست که به آن " خطای سنجش " می گویند. اما هدف ما این است که خطای سنجش را تا حد امکان کاهش دهیم.

 مهمترین معیار درستی سنجش , اعتبار آن است یعنی سنجش واقعا سنجش همان چیزی باشد که قصد سنجش آن را داریم. سنجش باید از ثبات هم برخوردار باشد یعنی هرگاه آن را دوباره تکرار کنند به همان نتایج برسند. این ثبات سنجش را پایایی می خوانند. البته وقتی سنجش از اعتبار برخوردار نباشد پایایی آن هم مناسبتی نمی یابد.

قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی، ‌نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم بحساب می آیند اطمینان نسبی پیدا کند. ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید از روایی )اعتبار( برخوردار باشد و درمرحله دوم باید پایایی )اعتماد( داشته باشد . در واقع یکی از شروطی که باعث می شود یک تحقیق روایی داشته باشد این است که ابزار تحقیق، روایی داشته باشد.

 👈مفهوم روایی (Validity) پاسخ دهنده این است که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه ­گیری­های نامتناسب می­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد.

👈 مفهوم پایایی (Reliability) قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است. میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای مجدد آزمون با ابزار اندازه گیری را پایایی گویند. اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد، داده های گردآوری شده روایی (اعتبار)نیز نخواهند داشت. در تحقیقات کمی به پایایی (Reliability) می گویند و در تحقیقات کیفی به آن Dependability می گویند.

❗️مثال:
 اگر بخواهیم شیوع کم وزنی هنگام تولد را در نوزادان یک زایشگاه بدانیم ، باید همه نوزادان تولد یافته را وزن کنیم . برای این کار می بایست از ترازوی مخصوص توزین نوزاد و آنهم ترازوی استاندارد استفاده شود تااهداف تحقیق را درست اندازه گیری کند و به عبارتی ابزار تحقیق از روایی برخوردار باشد. دراین  مثال سپس باید دید با چند بار وزن کردن آیا وزن یک کودک را در هر مرحله ، مشابه وزن قبلی نمایش می دهد تا به پایایی دست یابیم.

[ شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]

چگونه مطالعه موثر داشته باشیم؟


📌مرحله پیش خوانی :در این مرحله کتاب یا مطلب را بصورت یک مطالعه اجمالی و مقدماتی بررسی کنید. از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی و خلاصه فصلها است.

📌مرحله سؤال کردن: پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت،و تمرکز فکر و سرعت  و سهولت یادگیری می شود.  

📌مرحله خواندن: در مرحله خواندن برای فهم بهتر مطالب می توان از کارهایی مثل یادداشت برداری ، علامت گذاری و خلاصه نویسی بهره جست.  

📌مرحله تفکر: در این مرحله هنگام خواندن، ساختن سؤالها و ایجاد ارتباط بین دانسته های خود،، درباره مطلب فکر کنید.

📌 مرحله به خود پس دادن مطالب: در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به یادآوری مطالب خوانده شده بپردازید و بار دیگر به سؤالاتی که خود  طرح کرده بود ید پاسخ دهید.

 📌مرحله مرور کردن: این مرحله، که مرحله آزمون نیز است، در پایان هر فصل انجام می گیرد. در اینجا به مرور موضوعات اصلی و نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر بپردازید و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن اصلی یا مرجع مراجعه کنید.

[ شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۰۹ ب.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]

«سامانه ژورنال­‌یاب ایران» رونمایی شد


✅ این سامانه، ابزاری جدید برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان است که تاکنون مشابه آن توسط برخی از  ناشران بزرگ خارجی مانند الزویر، اشپرینگر، ابسکو و... و با هدف معرفی ژورنال­‌های مناسب به نویسندگان برای چاپ مقالات انگلیسی ارائه شده است.

🔗  http://journalfinder.ricest.ac.ir

✅«سامانه ژورنال‌­یاب ایران» به نویسندگان این امکان را می­‌دهد تا مناسب­‌ترین مجله در حوزه موضوعی مقاله تازه نگاشته شده خود را در مجموعه مجلات معتبر ایران بیابند. بر همین اساس، با عملکردی بسیار ساده جهت جستجوی مجلات مناسب،  فقط کافیست عنوان و چکیده مقاله نوشته شده در فیلدهای مربوطه وارد شود تا طی چند ثانیه فهرستی از مجلات ­ایرانی مرتبط با مقاله نگارش یافته، معرفی و ارائه شود.

[ دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]