کتابخانه موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

دسترسی به عناوین کتب،مجلات و دیگر منابع علمی و امور پژوهشی

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

🔺سابمیت (Submit) :
ثبت و ارسال مقاله ی خود به یک مجله را سابمیت میگویند. سابمیت به معنای ارائه کردن است و فقط باعث معرفی کردن مقاله خود در آن ژورنال میباشد و هیچ امتیاز علمی ندارد و جز رزومه حساب نمیشود.

🔺منیو اسکریپت (manuscript) :
به معنی دست نویس میباشد و در واقع همان مقاله ای است که برای ژورنال ارسال کرده اید ولی هنوز به چاپ نرسیده است.

🔺آندر ریویوو (Under Review) :
یعنی مقاله تحت داوری است و باید منتظر نتیجه بمانید.

🔺اکسپت (Accept) :
یعنی مقاله جهت چاپ در مجله پذیرفته شده است.

🔺ریجکت (Reject) :
به معنای رد مقاله ی شما است.

🔺تمپلیت (Template) :
الگوی نگارش یک مقاله علمی.

🔺ریوایز (Revise) :
حالتی که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود.
اکسپ مقاله

[ چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]