کتابخانه موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

دسترسی به عناوین کتب،مجلات و دیگر منابع علمی و امور پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی رشته مدیریت

1-کاوش های مدیریت بازرگانی                                                                         

2-چشم انداز مدیریت بازرگانی

3-پژوهشنامه بازرگانی


4-اندیشه مدیریت راهبردی

[ دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ ] [ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ]

[ ۰ ]